Paisos Catalans

dimarts, 5 de maig del 2009

Influença...grip....definicions de diccionaris

influença

[de l'it. influenza, íd., del b. ll. influentia, der. del ll. influĕre 'desembocar, penetrar', aplicat a certes malalties que es creien causades per l'influx dels astres]

f PAT Grip. Del diccionari DIEC

1. GRIP f. (i vulgarment m.)
Catarro pulmonar epidèmic; cast. trancazo, influenza.
Etim.:
pres modernament del fr. grippe, mat. sign.

2. GRIP m. ant.
Vaixell petit que servia per a anar en cós; cast. gripo. Lo batle

dels venecians tramès en Venècia un grip armat, Jacob Xalabin 2.
Etim.:
del venecià gripo, mat. sign. (sobre l'origen i expansió del qual,

cf. Vidos Storia 450).

3. GRIP m.
Ganyota o postura grotesca, per a fer riure (Olot). «No facis grips, que no tinc rialles».
Etim.:
contracció de garip.

4. GRIP m.

que s'aplica per befa als pagesos; cast. palurdo, patán
(Labèrnia-S. Dicc.; Aguiló Dicc.).

Diccionari Català valencià balear

1 comentari:

benvinguts comentaris