Paisos Catalans

dijous, 5 de març de 2009


arbitrari -ària


[del ll. arbitrarius, -a, -um, íd.]

adj 1 1 Que depèn del lliure albir; discrecional.

2 multa arbitrària Multa deixada a la decisió del jutge.

2 Exercit no atenent sinó a la voluntat o al capritx propis. Una mesura arbitrària.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

benvinguts comentaris